STATUS LIST

#

FULL NAME

COUNTRY

COLOR

MONOCHROME

PAYMENT STATUS

1

Mai Quang Vinh

VIET NAM

0

1

2

Tran Huu Tri

VIET NAM

0

0

3

Torres Andre

FRANCE

4

4

4

Sophie Pouillon

FRANCE

0

0

5

Philippe Bolle

FRANCE

0

0

6

Alain Morata

FRANCE

0

0

7

Joly Dominique

FRANCE

4

0

8

Van Linh

Điện Biên

0

0

9

Do Hieu Liem

VIET NAM

0

0

10

Bekir Yesiltas

TURKEY

4

4

11

Võ Văn Bông

VIET NAM

0

0

12

James Hahn

UNITED STATES

1

0

13

Tran Viet Linh

VIET NAM

0

0

14

Lê Công Lý

VIET NAM

0

0

15

Lê Hồng Đức

VIET NAM

4

4

16

Trần Hưng Đạo

VIET NAM

4

4

17

Beauraund Marcel

BELGIUM

4

4

18

Hồng Trọng Mậu

VIET NAM

0

0

19

Nông Thanh Toàn

VIET NAM

0

0

20

Nguyen Tien Trinh

VIET NAM

0

0

21

Nguyễn Bá Hảo

VIET NAM

0

0

22

Tran Vu Long

VIET NAM

0

0

23

Nguyen Tan Tuan

VIET NAM

0

0

24

Nguyễn Văn Hợp

VIET NAM

0

0

25

Phan Thị Khánh

VIET NAM

0

0

26

Phan Minh Thọ

VIET NAM

3

3

27

Nguyễn Văn Anh

VIET NAM

0

0

28

Nguyễn Ngọc Thái

VIET NAM

4

4

29

Nguyễn Trung Thành

VIET NAM

0

0

30

Nguyễn Anh Cường

Quảng Nam

4

4

31

Nguyễn Văn Trực

Thừa Thiên Huế

0

0

32

Phạm Vũ Thanh Bình

VIET NAM

0

0

33

Nguyen Huy Son

VIET NAM

0

0

34

Franco Battistotti

ITALY

0

1

35

Lưu Thành Đạt

VIET NAM

0

0

36

Nguyễn Xuân Hãn

VIET NAM

4

4