STATUS LIST

#

FULL NAME

COUNTRY

COLOR

MONOCHROME

PAYMENT STATUS

37

Robin Yong

AUSTRALIA

4

4

38

Boo Sum Robert Choy

HONG KONG

4

0

39

Ruth N Timperon

AUSTRALIA

4

4

40

Ricos Andreas Gregoriou

CYPRUS

4

4

41

Rajendra Baburao Dumane

INDIA

4

0

42

Randy Carr

UNITED STATES

4

4

43

Rajdeep Biswas

INDIA

4

4

44

Quoc Nha Duong

VIET NAM

4

4

45

Dang Quang Vinh

VIET NAM

4

4

46

Nguyen Quang Vinh

VIET NAM

4

4

47

Peter Teuschel

GERMANY

4

4

48

Yuanfei You

CHINA

4

4

49

Xiushi Li

CHINA

4

4

50

Yongyu Zhou

CHINA

4

4

51

Xiaoling Liu

CHINA

4

4

52

Xiaowen Huang

CHINA

4

0

53

Ping Lu

CHINA

4

4

54

Xiping An

CHINA

4

4

55

Pinki Ghosh Guha

INDIA

4

4

56

Phan Minh Minh Tâm

VIET NAM

4

4

57

Lamy-rousseau Pierre

THAILAND

4

4

58

Pedelmas Pierre

FRANCE

4

4

59

Phạm Ngọc Hiển

VIET NAM

4

3

60

Vo Duy Tuyen

VIET NAM

4

4

61

Tran Phuc Thanh

VIET NAM

4

4

62

Kiều Tân

VIET NAM

4

4

63

Vũ Tiến Chương

VIET NAM

4

4

64

Nguyễn Khắc Hiếu

VIET NAM

4

4

65

Chung Văn Hóa ( Hóa Vân )

VIET NAM

4

4

66

Nguyễn Thị Bích Liễu

VIET NAM

4

4

67

Phillip Kwan

CANADA

4

4

68

Kim-pheng Sim

SINGAPORE

4

4

69

Đào Tấn Phát

VIET NAM

4

4

70

Phan Thị Khánh

VIET NAM

4

4

71

Phan Dinh Trung

VIET NAM

4

4

72

Phạm Trần Vũ

VIET NAM

4

4