STATUS LIST

#

FULL NAME

COUNTRY

COLOR

MONOCHROME

PAYMENT STATUS

37

Bùi Vinh Thuận

VIET NAM

2

0

38

Nguyễn Anh Huấn

VIET NAM

4

1

39

De Fraine Jozef

BELGIUM

4

4

40

Vũ Bảo Ngọc

VIET NAM

4

4

41

Nguyễn Hoàng Thái Khang

VIET NAM

1

0

42

Vo Duy Tuyen

VIET NAM

4

4

43

Subrahmanyeswara Rao Kondadasu

INDIA

0

0

44

Francesca Salice

ITALY

0

0

45

Nguyễn Nhân Mùi

VIET NAM

4

3

46

Mehmet Masum Suer

TURKEY

0

0

47

Ovi D. Pop

ROMANIA

4

4

48

Trần Văn Sơn

VIET NAM

0

0

49

Nguyen Anh Tuan

VIET NAM

4

4

50

Viết Anh Mạnh

VIET NAM

0

0

51

Wolfgang Schweden

GERMANY

0

0

52

Vu Manh Cuong

VIET NAM

4

4

53

Arnaldo Paulo Che

HONG KONG

0

0

54

Phạm Văn Tùng ( Thanh Tùng)

VIET NAM

0

0

55

Jacky Dumangin

FRANCE

4

4

56

Trần Hữu Cường

VIET NAM

3

2

57

Borjon Alain

FRANCE

0

0

58

Dat Duong Van

VIET NAM

0

0

59

Trần Nguyên Vũ

VIET NAM

0

0

60

Bailly Michel

FRANCE

4

4

61

Joachim W. Dettmer

GERMANY

0

0

62

Nilan Herath

SRI LANKA

0

0

63

Gilliot Michel

BELGIUM

4

4

64

Andreas L Andreou

CYPRUS

4

4

65

Christos Pavlides

GREECE

0

0

66

Katerina Lazarou

CYPRUS

4

0

67

Nguyễn Tùng Việt

VIET NAM

1

0

68

Trần Anh Thắng

VIET NAM

4

4

69

Mạnh Hùng

VIET NAM

2

1

70

Michel Cambornac

FRANCE

0

0

71

Mehmed Can Eritir

TURKEY

4

3

72

Omer Faruk Sari

TURKEY

0

0