STATUS LIST

#

FULL NAME

COUNTRY

COLOR

MONOCHROME

PAYMENT STATUS

181

Vũ Duy Thông

VIET NAM

4

0

182

Vu Duc Phuong

VIET NAM

4

4

183

Phan Vũ Trọng

VIET NAM

4

4

184

Dung Voviet

VIET NAM

4

3

185

Pantelis Vouryias

CYPRUS

4

0

186

Huynh Vo Thi

VIET NAM

4

4

187

Vu Thanh

VIET NAM

4

4

188

Võ Đình Quýt

VIET NAM

4

4

189

Nguyen Tung Viet

VIET NAM

4

0

190

Viết Anh Mạnh

VIET NAM

4

4

191

Trần Việt Linh

VIET NAM

4

3

192

Đoàn Việt Hưng

VIET NAM

4

4

193

Nguyễn Tùng Việt

VIET NAM

1

0

194

Nguyễn Việt Hồng

VIET NAM

4

4

195

Viktor Kanunnikov

RUSSIAN FEDERATION

4

4

196

Guek Cheng Lim

MALAYSIA

4

4

197

Yu-chieh Chiu

TAIWAN, PROVINCE OF CHINA

4

4

198

Nguyễn Văn Thương

VIET NAM

4

4

199

Van Ngoc Nhuan

VIET NAM

4

4

200

Urs Albrecht

SWITZERLAND

4

4

201

Patrick Urbano

FRANCE

0

4

202

Umberto Deramo

ITALY

4

4

203

Thong X Tran

UNITED STATES

4

4

204

Nguyen Xuan Tuyen

VIET NAM

4

4

205

Nguyễn Thanh Tùng

VIET NAM

4

3

206

Tuhin Kanti Das

INDIA

4

4

207

Lương Tuấn Tú

VIET NAM

4

4

208

Trần Anh Tuấn

VIET NAM

4

4

209

Nguyen Anh Tuan

VIET NAM

4

4

210

Trần Trọng Lượm

VIET NAM

4

4

211

Trinh Ngan Lien

VIET NAM

4

0

212

Nguyễn Trà Thanh

VIET NAM

4

4

213

Trần Tam Mỹ

VIET NAM

4

4

214

Trần Văn Sơn

VIET NAM

4

4

215

Trần Quỳ

VIET NAM

4

4

216

Tran Qui Thinh

VIET NAM

4

4