STATUS LIST

#

FULL NAME

COUNTRY

COLOR

MONOCHROME

PAYMENT STATUS

217

Trần Đình Thương

VIET NAM

4

4

218

Trần Anh Tuấn

VIET NAM

4

4

219

Trần Anh Thắng

VIET NAM

4

4

220

Tracy Shuxi Feng

USA

4

4

221

Trần Quang Hồng

VIET NAM

4

4

222

Torres Andre

FRANCE

4

4

223

Duong Thanh Tung

VIET NAM

4

4

224

Tô Hoàng Vũ

VIET NAM

4

4

225

Bach Thi To Anh

VIET NAM

4

4

226

Pandula Bandara

SRI LANKA

4

4

227

Nguyễn Tiến Trình

VIET NAM

4

4

228

Nguyen Thi Thuy Hang

VIET NAM

4

4

229

Bùi Vinh Thuận

VIET NAM

4

4

230

Thomas Vijayan

CANADA

4

1

231

Thi Ha Maung

MYANMAR

4

4

232

Trần Thế Phong

VIET NAM

4

4

233

Phạm Văn Tùng ( Thanh Tùng)

VIET NAM

4

4

234

Thành Thế Vinh

VIET NAM

4

4

235

Trần Ngọc Thanh

VIET NAM

4

4

236

Do Thanh Nhan

VIET NAM

4

4

237

Nha Truong

VIET NAM

4

4

238

Vũ Văn Thành

VIET NAM

4

4

239

Thanh Lam

UNITED STATES

4

4

240

Thai Huu Le

VIET NAM

4

2

241

Lê Thái Dương

VIET NAM

4

4

242

Nguyễn Ngọc Thái

VIET NAM

4

4

243

Hoang Ngoc Thach

VIET NAM

4

4

244

Pham Thi Ai Nghia

VIET NAM

4

4

245

Nguyen Tan Tuan

VIET NAM

4

4

246

Hung Kam Yuen

AUSTRALIA

4

0

247

Do Hieu Liem

VIET NAM

4

4

248

Ly Anh Lam

VIET NAM

4

4

249

Taraknath Dey

CANADA

4

4

250

Helmut Foerster

GERMANY

4

4

251

Ha Van Dong

VIET NAM

4

4

252

Hanan Hassan Al-khalifa

BAHRAIN

4

0